Spagnum

hvilken spagnum

Jorden er veldrænet, gennemiltet og lige tilpas sur, når du anvender den rigtige spagnum til dit haveprojekt. Lad dig guide til at vælge den rette type spagnum, så du opnår optimale vækstbetingelser for dine planter i haven eller i drivhuset.

Du kan købe spagnum i små eller store mængder i byggemarkeder, havecentre og lignende både online og i fysiske butikker. Læs alt, hvad du bør vide om spagnum herunder.

Hvad er spagnum, hvilke typer kan du få, hvordan bruges det, og hvad koster det?


Spagnum regulerer jordens pH-værdi, ilter og dræner for optimale vækstbetingelser i blomsterbede, køkkenhaver og drivhuse.

De forskellige typer skal bruges korrekt, og der er både fordele og ulemper ved det populære jordforbedringsmiddel.

Hvad er spagnum?

Spagnum er tørv, der er opgravet fra jorden ved højmoser. Det er det øverste lag af trevlet og klumpet jordmateriale, som er skabt gennem årene af nedfaldent løv og lignende.

Laget er ideelt til at forbedre jord i haver og på gartnerier, hvor strukturen hjælper planternes rødder til at få ilt, vand og næring i et passende tempo. Spagnum er med andre ord et jordforbedringsmiddel.

Det effektive jordforbedringsmiddel er særligt velegnet til surbundsbede på grund af dets lave pH-værdi. Og spagnum er det perfekte middel til at mindske kalkindholdet i surbundsbede.

Den luftige struktur, som spagnum har, gør den desuden velegnet som så- og prikkejord eller til etablering af græsplæner. Rødderne har god plads til at udvikle sig, og jorden holdes veldrænet og iltet.

Hvordan bruger du spagnum?

Du kan bruge spagnum mange steder i haven – i bede, i køkkenhaven, i havedammen, i drivhuset og i græsplænen. Afhængigt af hvilken type spagnum, du vælger, kan du anvende spagnum næsten overalt.

Spagnum justerer pH-værdien i jorden, sørger for god fordeling af vand og ilt og afkalker eller gøder.

Normalt tilføjes spagnum i jorden, når noget etableres. Når du har planer om at etablere en havedam, bygge højbede eller anlægge et rhododendronbed er det en god idé at undersøge, hvilke jordbundsforhold planterne fortrækker. Vælg derefter spagnumtype efter de ønskede jordbundsforhold, og tilføj spagnum fra start.

Har du allerede et surbundsbed eller et drivhus, der trænger til justering af surhedsgraden i jorden, kan du også efterfølgende vælge at tilføje spagnum. Det gør du ved at fræse spagnum ned i jorden, vende det med jorden med en skovl eller ved at lægge blokke af spagnum ned i området.

Du kan læse mere om brugen af kalk til at hæve pH-værdien her: Sådan bruger du kalk i haven

Hvilke typer spagnum findes der?

Der findes mange forskellige typer spagnum, men de fire overordnede typer er:

  • grov spagnum
  • fin spagnum
  • gødet spagnum
  • spagnum klyner

Det grove spagnum er granuleret i forskellige størrelser – f.eks. 0-50 mm eller 20-40 mm – og har typisk en pH-værdi på ca. 3,5 – 4,5.

Fin spagnum kaldes også sommetider for medium spagnum og har sædvanligvis en pH-værdi på ca. 5-6 og en granulatstørrelse på 0-25 mm.

Nogle typer af medium spagnum er gødet spagnum, der har en ekstra høj pH-værdi.

Spagnum klyner er blokke af spagnum, der bruges, hvor du ønsker en lavere pH-værdi.

De fire typer spagnum anvendes til vidt forskellige formål – dels på grund af den varierende pH-værdi, dels på grund af deres forskellige struktur.

Det er ikke lige meget, hvor og hvordan du bruger de forskellige typer spagnum. Og du vil hurtigt se resultatet, når du anvender en spagnumtype korrekt eller forkert. Læs mere om, hvordan du bruger de fire typer herunder.

Hvad bruges grov spagnum til?

Effekten af grov spagnum er, at den sænker jordens pH-værdi markant og skaber lufthuller i jordarealet, så både vand og ilt fordeles jævnt og gradvist.

Du anvender den grove variant af spagnum til surbundsplanter og rhododendronbede, samt når du planter nye træer, buske eller græs. Det grove spagnum blandes ned i det eksisterende jordlag, inden du planter eller fræses ned i det allerede tilplantede bed efterfølgende.

Eksempler på surbundsplanter er rhododendron, azalea, blomsterkornel, lyng, tyttebær og hortensia, der alle foretrækker en lav pH-værdi. Surbundsbede er normalt beliggende i skygge under store nåletræer, hvor grannålene jævnligt falder ned.

Se trin-for-trin dyrkningsvejledninger til surbundsplanter her:

Som et alternativ til spagnum i surbundsbede kan du derfor selv tilføje en blanding af grannålekompost og sand, eller du kan bruge blade fra egetræer eller bøg. Du kan også bruge decideret rhododendronjord i dit rhododendronbed eller ikke-kalket mos fra plænen.

Hvornår bør du vælge fin spagnum?

Fin eller medium spagnum i varianten uden gødning fungerer godt i blomsterbede og køkkenhaver.

Denne type spagnum er et godt allround jordforbedringsmiddel, der iblandes jorden og dermed skaber den ideelle pH-værdi. Du kan vende jorden med fin spagnum med en skovl i et allerede eksisterende bed, eller du kan blande jord og spagnum allerede inden, du anlægger et blomsterbed eller en køkkenhave. Planter, der elsker denne spagnum, er f.eks. magnolia, lyng og blåbær.

Ønsker du at anlægge et højbed? Så er fin/medium spagnum et godt valg at blande i jorden. Alternativt kan du selv skabe effekten fra spagnum i højbede ved at blande jord, sand og kompost med f.eks. hønsegødning. Du kan også købe egentlig højbedsjord eller højbedskompost, som er kendetegnet ved en modning på minimum 2 år. En modning, der sørger for en struktur, der mindsker vandingsbehovet.

Sådan bruger du gødet spagnum

Den gødede variant af medium spagnum er ikke velegnet til surbundsbede på grund af den særligt høje pH-værdi. Det høje indhold af næringsstoffer i gødet spagnum er til gengæld ideelt til f.eks. drivhuse.

Gødet spagnum har fået tilsat kalk og gødning og giver dermed gode vækstbetingelser til nye planter i små jordområder. Ligesom de øvrige typer spagnum har gødet spagnum den effekt, at den regulerer jordens fugt- og iltbalance.

Et velkendt alternativ til gødet spagnum i drivhuse er plantesække eller færdig drivhusmuld. Blandingen til drivhuse kan du også selv lave af muld, grus og kompost. De fleste købte plantesækker indeholder en blanding, der er baseret på spagnum, og de har derfor den samme effekt, som ses med spagnum.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal vælge spagnum, der er gødet eller spagnum, der ikke er gødet, er det bedre at vælge den variant, der ikke er gødet og så selv evt. tilsætte gødning og kalk efterfølgende, når du er sikker.

Hvad er spagnum klyner?

De faste blokke af spagnum kaldes for klyner og fås normalt i standardstørrelser, der kan saves til efter behov. Blokkene skal bruges, som de er og skal dermed ikke fordeles ud i mindre stykker eller blandes med jord som andre typer spagnum.

Spagnum klyner afkalker omgivelserne naturligt og vil derfor skabe en god pH-værdi i surbundsbede eller havebassiner.

Spagnumblokkene eller dele af dem lægges direkte i surbundsbedet eller bygges oven på hinanden i kanten af havebassinet. Som udgangspunkt skal du regne med 1 klyne pr. 500 liter vand – afhængig af størrelse, naturligvis – når du vælger at anvende de praktiske blokke til at etablere en havedam.

Hvilke fordele og ulemper har spagnum?

Trods den store popularitet er der ud over de mange fordele også ulemper ved spagnum. Læs mere om de tre største fordele og ulemper ved spagnum herunder.

Derfor er spagnum så populært!

De tre største fordele ved at bruge spagnum i haven eller drivhuset er:

  • Vand opsuges og fordeles gradvist
  • Iltniveauet holdes i balance
  • Det kan regulere pH-værdien

Når det regner, eller du vander på et område med spagnum, opsuges vandet i den grove spagnumstruktur og fordeles gradvist ud til planterødderne. Spagnum sikrer på den mod overvanding og sørger for en veldrænet jord.

Den grove struktur i alle typer spagnum giver plads til lufthuller i jorden og sikrer dermed både iltet jord og plads til planterøddernes udvikling.

Afhængigt at spagnumtypen kan du selv vælge pH-værdien i jorden.

Er der ulemper ved spagnum?

Ja, der er tre primære ulemper ved at anvende spagnum generelt:

  • Svær overgang fra potte til have
  • Uddøende naturressource i Danmark
  • Kræver viden om planter og jord

Hvis du anvender spagnum i potter eller altankasser til spiring eller nye planter, udvikles der nemt rødder. På grund af den gode plads til rodudvikling i spagnum bliver rødderne imidlertid ikke stærke eller store – et problem for planterne, hvis de efterfølgende skal ud i haven eller plantes i større potter.

Opgravet tørv er skabt i højmoser over mange år. Når du vælger spagnum, udryddes store dele af Danmarks tørv i højmoser, og det tager minimum 10 år at genetablere et tørvelag i mosen. Du kan alternativt vælge spagnum fra meget tørverige områder som Sverige, Rusland eller Finland, så din brug af spagnum ikke koster på verdens miljøkonto, eller du kan vælge spagnum fra danske områder, hvor tørv genetableres løbende.

Det er nødvendigt at vide lidt om planter og jord, når du anvender spagnum, da den forkerte spagnumtype kan få fatale konsekvenser for dine bede eller køkkenhave. Spørg altid fagfolk, hvis du er i tvivl, eller gå efter færdige blandinger til f.eks. rhododendronbedet, drivhuset, eller hvad du nu skal etablere.

Hvad er prisen på spagnum?

Med de mange varianter, der findes inden for spagnum, er der naturligvis også flere priser. Generelt gælder det dog, at jo større mængder, du køber, jo billigere er er prisen.

Vælger du at købe online, kan du f.eks. købe i store 1.000 liters bigbags til en pris på ca. 900 kr. pr. pose. Spagnum klyner købes ofte i stykvis og falder markant i pris, hvis du køber mange.

Spagnum vejer ikke alverden, så det kan sagtens betale sig at købe det også i store mængder online. Løs spagnum i bigbags kan nemt læsses over i en trillebør og køres ud i haven efter behov.

Spar penge ved at købe store mængder spagnum, men husk at vælge den helt rigtige type til dit haveprojekt! Giv dine planter den bedste start med spagnum.